Asiantuntijaverkostolle oma digitutor Itä-Suomeen
23. Tammikuu 2018

Opinto-ohjaaja Antti Immonen on aloittanut Asiantuntijaverkoston osa-aikaisena digitutorina Itä-Suomessa 15.1.2018 alkaen. Immosen tehtävänä on tukea yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajia sekä opinto-ohjaajia virtuaalisten asiantuntijavierailujen järjestämisessä.

”Oikeita tarinoita oikeilta asiantuntijoilta”

Immonen toimii päätyönään oppilaanohjaajana Minna Canthin koululla Kuopiossa. Hän on itse käyttänyt Asiantuntijaverkostoa apuna ohjauksessa tuomaan oppilaille tieoa työelämästä, erityisesti syventämään tiettyjä teemoja, kuten kansainvälisyyttä tai alakohtaista tietoa. Kun vierailu ei vaadi suuria järjestelyitä, on työelämätietoa mahdollista tuoda entistä näkyvämpään osaan ohjauksessa.

− Työelämäyhteistyö ei ole enää vain opinto-ohjaajien asia. Virtuaalivierailijan voi pyytää oppituntien lisäksi mukaan esimerkiksi koulun työelämätapahtumiin, vanhempainiltoihin tai erilaisiin projektitöihin. Asiantuntijaverkostosta löytyy toistasataa kontaktia, ja tietysti virtuaalivierailuja kannattaa testata myös omien verkostojen kanssa, muistuttaa tuore digitutor.

Etäyhteyden muodostamiseen Immonen suosittelee maksutonta Appear.in-palvelua, jonka uusikin käyttäjä ottaa haltuun nopeasti.

Ota rohkeasti yhteyttä Anttiin, mikäli toivot kuulevasi lisää Asiantuntijaverkostosta ja virtuaalivierailujen mahdollisuuksista opetuksen ja ohjauksen tukena.

Lisätietoja: Antti Immonen, digitutor, Asiantuntijaverkosto.fi, antti.digitutor(a)gmail.com, p. 044 3423289.