Asiantuntijalle

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT kutsuu asiantuntijoita elinkeinoelämästä, teollisuudesta, yliopistoista, korkeakouluista, järjestöistä, politiikasta ja hallinnosta osallistumaan opetukseen ja tuomaan oman kokemuksensa ja asiantuntemuksensa yläkoulujen, ammatillisten oppilaitoisten ja lukioiden oppitunneille.

Asiantuntija voi olla kuka tahansa, yhteisö tai yksityishenkilö, toimialaan tai työtehtäviin katsomatta. Oppitunneille halutaan ajankohtaista tietoa, jota ei löydy vielä oppikirjasta. Asiantuntijan esityksen avulla oppitunnin aihe linkittyy työelämässä tarvittavaan osaamiseen. Liittyessään mukaan verkostoon asiantuntija linkittää osaamisensa perusopetuksen, lukio-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin, jotta opettajan on helppo löytää juuri oman oppiaineensa asiantuntija.

Verkon kautta 20-60 minuutin vierailu on toteutettavissa vaivattomasti, tehokkaasti ja ekologisesti. Asiantuntijavierailuilla myös yritykset ja asiantuntijat voivat harjoitella videoneuvottelun käyttöä. Vierailun toteuttamiseksi asiantuntijalla tulee olla käytössään vain tietokone, internet-yhteys, web-kamera sekä (kuuloke)mikrofoni.

Verkostoon liittyminen viestittää organisaation halusta panostaa tulevaisuuteen ja olla mukana yhteiskunnallisesti vastuullisessa toiminnassa nuorten työelämätietojen ja -taitojen kartuttamisessa. Verkostoa voi hyödyntää nuorten rekrytoinnissa jatko-opintoihin ja työelämään. Vierailujen kautta organisaatiot ja asiantuntijat saavat positiivista näkyvyyttä ja mahdollisuuden viestittää tulevaisuuden työntekijätarpeistaan. Organisaatiot, jotka kuuntelevat ja keskustelevat nuorten kanssa varhain, voittavat kilpailussa osaavista työntekijöistä.

Asiantuntija, rekisteröidy mukaan!

Miten virtuaalivierailu toteutetaan?

Asiantuntijahaku