Opettajalle

Luo siltoja koulusta työelämään!

Asiantuntijaverkoston kautta voit kutsua eri alojen ammattilaisia etävierailulle oppitunnillesi tai erilaisiin koulun tilaisuuksiin. Web-kameran avulla asiantuntija voi esimerkiksi esittelellä työpaikan tiloja, laitteita, tekemiään töitä tai näyttää kokeita.

Virtuaalivierailu on kätevä ratkaisu koulu-yritysyhteistyöhön myös silloin, kun yrityksen tiloihin ei voi kutsua opiskelijaryhmää esimerkiksi hygienia- tai turvallisuussäädösten vuoksi. Asiantuntijan esitystä voi piristää myös diaesityksen tai vaikkapa valokuvien avulla.

Sulautuvaa oppimista

Asiantuntijavierailut rikkovat opiskelun ja työelämän välisiä rajapintoja. Asiantuntija tarjoaa uutta ja ajankohtaista tietoa, tuoreita näkökulmia sekä mielikuvia opetettavien asioiden hyödyntämisestä työelämässä. Vierailu tarjoaa tietoaa, jota ei oppikirjoita löydy. Asiantuntija osaa kertoa, miten teoria toimii käytännössä.

Asiantuntijavierailujen kautta on mahdollista tuoda opetukseen konkretiaa ja työelämän näkökulmia. Opiskelijat saavat monipuolista tietoa ja oppivat uusia opiskelun ja vuorovaikutuksen tapoja. Virtuaalisten asiantuntijavierailujen kautta nuoret saavat lisäksi tietoa jatko-opinnoista ja tulevaisuuden työpaikoista.

Esimerkit ja tarinat tuovat virkistävää vaihtelua oppitunteihin.

Opettaja tai opinto-ohjaaja, pääset ottamaan yhteyttä mukana oleviin asiantuntijoihin rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Miten virtuaalinen asiantuntijavierailu toteutetaan?