Vierailun toteuttaminen

Valitse etusivun hakutoiminnosta oma oppiaineesi tai tee vapaasanahaku ja selaa löytyneitä asiantuntijota. Asiantuntijakortista löytyvät henkilön kuvaus, esiintymiskielet, alue, jolla asiantuntija on valmis esiintymään sekä asiantuntemusalueet, joista asiantuntija on valmis kertomaan.

Sinun tulee olla rekisteröitynyt käyttäjä, jotta voit lähettää asiantuntijalle vierailupyynnön asiantuntijakortin alalaidan kautta. Lähetettyäsi pyynnön saat automaattisena paluuviestinä asiantuntijan tarkemmat yhteystiedot. Myös asiantuntija saa sinun yhteystietosi vierailupyyntösi mukana.

Virtuaalivierailu toteutetaan koulun valitsemalla etäyhteysohjelmalla.  Ohjelmaksi soveltuu esimerkiksi Adobe Connect, appear.inGoogle Hangouts tai Skype. Testaa yhteyttä etukäteen, jotta asiantuntijan opastamiseen ei kulu oppitunnilla aikaa. Luokassa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, web-kamera sekä (konferenssi)mikrofoni. Asiantuntijalla tulee olla (kuuloke)mikrofoni ja web-kamera, joka on valmiina useissa kannettaissa tietokoneissa.

Videoneuvottelun avulla tehtävässä vierailussa opiskelijat näkevät ja kuulevat asiantuntijan koko ajan. Tavallisesti asiantuntijan kuva heijastetaan valkokankaalle. Asiantuntija taas näkee omalta näytöltään opiskelijat, joiden kanssa hän keskustelee.

Virtuaalivierailun järjestäjän muistilista

Pohdi hyvissä ajoin tulevaa kurssia suunniteltaessa, mistä aiheesta haluat kutsua asiantuntijan vierailulle. Mitä aiemmin esität pyynnön, sitä varmemmin asiantuntijalle sopii kyseinen ajankohta. Esitäthän pyynnön viimeistään 2-4 viikkoa ennen suunniteltua vierailuajankohtaa.

Sovi asiantuntijan kanssa:

Ajankohta ja kesto. Sovi myös onko tärkeää pysyä tässä aikaraamissa.

Aihe, josta toivot asiantuntijan puhuvan. Mitä tarkemmin käyt asiantuntijan kanssa toiveesi läpi, rajaat aiheen ja kerrot oppilaiden tietopohjasta, sitä paremmin asiantuntija pystyy kohdentamaan esityksensä juuri teille.

Etäyhteysjärjestelmä, jota käytetään (esimerkiksi Adobe Connect, appear.in, Google Hangouts tai Skype). On sinun tehtäväsi lähettää asiantuntijalle etäyhteysosoite, jotta hän pääsee linkkiä klikkaamalla mukaan. Muistakaa myös testata yhteyttä etukäteen.

Tutustu oppilaiden kanssa vierailevaan asiantuntijaan ja/tai organisaatioon. Asiantuntijalla saattaa olla tätä varten valmista materiaalia. Laatikaa asiantuntijalle vierailua varten kysymyksiä ja käsitteitä, joita haluatte käydä läpi vierailun aikana. On myös hyvä pohtia yhdessä vierailun oppimistavoitetta.

Pohdi, voisiko virtuaalivierailun toteuttamisessa tehdä yhteistyötä jonkin toisen oppiaineen opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Asiantuntijoiden ammattiesittelyt ovat harvoin tarkasti oppiainerajattuja.

Voit halutessasi tallentaa vierailun näyttääksesi sen useammille oppilasryhmille, mutta muista pyytää tähän etukäteen lupa asiantuntijalta.

Vierailun aikana korostuvat oppilaan ja asiantuntijan roolit

Päästä asiantuntija ja oppilaat päärooliin vierailun aikana. Vierailun kulkua voi ohjata esimerkiksi oppilaiden joukosta etukäteen sovittu puheenjohtaja tai pienryhmä. Oppilailla voi olla myös juontajan, haastattelijan ja tekniikkavastaavan roolit. Opettajan on kuitenkin hyvä olla ohjaamassa vierailun etenemistä, mikäli vuorovaikutus asiantuntijan kanssa tuntuu hankalalta tai aihe karkaa liikaa sivuraiteille.

Etukäteen laaditut kysymykset auttavat oppilaita pysymään valppaana ja auttavat vuorovaikutusta asiantuntijan kanssa alkuun. Mikäli kysymysten esittäminen ääneen tuntuu hankalalta, voi niitä kirjoittaa myös chat-ikkunaan. Toinen vaihtoehto on perustaa esimerkiksi yhteinen kysymysseinä TodaysMeetiin, jota asiantuntija seuraa tai josta opettaja kirjoittaa parhaat kysymykset chat-ikkunaan.

Vierailun jälkeen: koosta, reflektoi, arvioi

Vierailun jälkeen on hyvä koota yhdessä yhteen asiantuntijan esityksestä nousseita tärkeitä asioita sanoin ja kuvin. Samalla opettaja voi luontaisesti täydentää opetettavaa asiaa ja oppilaat reflektoida oppimaansa. Tärkeää on pukea sanoiksi se, mitä vierailusta opittiin.

Palautteen antaminen on tärkeää! Muista siis antaa asiantuntijalle palautetta vierailusta. Myös oppilaiden antama palaute on asiantuntijoille tärkeää.

Kerro toteutuneesta vierailusta eteenpäin! Virtuaalisia asiantuntijavierailuja voi toteuttaa jokaisessa oppiaineessa sekä opinto-ohjauksessa. Virtuaalivierailujen toteuttaminen voi olla koululle myös markkinointivaltti, joten vierailusta kannattaa kertoa esimerkiksi koulun internetsivuilla.

Lisää ohjeita vierailun tekniseen toteutukseen löytyy Ohjeet-sivulta.