Expertnätverket
Bjud in en expert till ett virtuellt lektionsbesök och få information om arbetslivet!

Bästa användare,
Expertnätverket har upphört att fungera från och med 1 januari 2019 på grund av låga beläggningsgrader.

TAT tackar alla samarbetspartner för det gångna åren då vi utvecklat de virtuella besöken. Vi hoppas att distansförbindelser används även i fortsättningen i skol- och företagssamarbeten. Det underlättar kommunikationen då avstånden är långa eller tidtabellerna snäva.
Tack för att du har varit med på vår resa!