Expertnätverket
Bjud in en expert till ett virtuellt lektionsbesök och få information om arbetslivet!

Bästa användare,
Expertnätverket kommer att lägga ner sin verksamhet från och med 1.1.2019 på grund av att användargraden av sidorna har varit låg. Det lönar sig att dra full nytta av kontakterna ännu till årets slut. Till webbtjänsten kan man inte längre registrera sig som ny användare.

TAT tackar alla samarbetspartner för det gångna åren då vi utvecklat de virtuella besöken. Vi hoppas att distansförbindelser används även i fortsättningen i skol- och företagssamarbeten. Det underlättar kommunikationen då avstånden är långa eller tidtabellerna snäva.
Tack för att du har varit med på vår resa!

Hitta en expert till din lektion

Välj undervisningsspråk för att starta sökningen av en expert. Du kan fortsätta sökningen genom att välja undervisningsämne eller genom fri ordsökning. Närmare information kan fås genom att klicka på expertens registerkort som syns i sökresultatet.