Biskop Björn Vikström
29. April 2016

Biskop Björn Vikström fungerade som expert inom religion och livsåskådning.