Expertnätverket fick internationellt erkännande
3. November 2016

Expertnätverket belönades på The International Education Business Partnership (IPN) konferensen som Europas näst bästa samarbetsprojekt som befrämjar de ungas sysselsättningsfärdigheter. Priserna i Global Best Awards tävlingen delades ut 16.9.2016 i Oslo.

Den internationella konferensen IPN, som befrämjar samarbete mellan skolor och företag, ordnades för trettonde gången i Norge 14 – 16.9.2016. Temat detta år var inlärning och sysselsättning med hjälp av olika partner. Den tre dagar långa konferensen innehöll föreläsningar, skolbesök, cafe-verkstäder samt Global Best Awards (GBA) tävlingens prisutdelning.

Expertnätverket (Network of Experts) deltog i konferensen både som cafe-verkstad och i GBA tävlingen. Nätverkstjänstens verksamhet presenterades för intresserade gäster i en verkstad som cirkulerade i tre bord.

– Lyssnarna var helt ivriga av Expertnätverkets enkla och unika verksamhetsidé. En liknande tjänst önskades till andra länder samt för mer omfattande utbildningsändamål, t.ex. på högskolenivå, berättar Auri Kohola, producent på Ekonomiska Informationsbyrån TAT, som presenterade nätverkstjänsten.

IPN 2016

Expertnätverket samlade bordet fullt av intresserade personer vid cafe-verkstaden.

I Global Best Awards tävlingen delades ut priser i sammanlagt sex olika kategorier och i sju världsdelar. Av tjänsterna som TAT erbjuder belönades i tävlingen också Företagsbyn. Företagsbyn valdes till världens bästa partner i att bygga inlärningssamhällen.