Att förverkliga besöket

Hur förverkligas besöket?

När experten blivit medlem i nätverket blir hans kontaktuppgifter synliga på ett expertkort, vilket endast registrerade lärare kan se i sin fullhet. Läraren tar kontakt med experten och ber henne/honom besöka en lektion. De kommer sedan sinsemellan överens om temat och tidpunkten för besöket.

Besöket förverkligas via webbkonferensprogrammet (t. ex. Adobe Connect, appear.in, Google Hangouts eller Skype). Läraren skickar en länk till rummet för videokonferensen via e-post. Du behöver endast en dator med tillgång till internet, headset och webbkamera. Extern utrustning via USB-port fungerar bäst i programmet. Notera att flera datorer ofta har inbyggd webbkamera.

Videokonferensens förbindelse testas på en överenskommen tidpunkt innan det egentliga lektionsbesöket.

Virtuaalivierailu

I klassrummet projiceras bilden på experten med videokanon på en vitduk, medan experten ser på sin dataskärm de studerande hon/han samtalar med.

 

Hur mycket tid kräver expertbesöken?

Vi önskar att en expert kunde förbinda sig till att använda två timmar av sin tid varje år för lektionsbesöken. Vanligtvis tar ett lektionsbesök 20-30 minuter. Dessutom behöver man reservera tid för att testa förbindelsen.
Besöken kommer man naturligtvis överens om enligt skolans och expertens tidtabeller.

När tar lärarna kontakt?

Läraren kontaktar experten före periodens början. Ibland kan det under kursens gång dyka upp frågor som läraren behöver hjälp med och således kan läraren önska hjälp av en expert även inom en kort tidsvarsel.

Vad får man i lön?

För expertbesöken betalas inget föreläsningsarvode. Besöken behöver inte förberedas desto mera i förväg, utan experten berättar kort om sitt eget arbete och svarar på elevernas frågor. Tanken är att besöken ska vara ömsesidiga och båda parterna ska också vara i mottagande roll. Det är också meningen att arbetsgivaren binder sig till expertnätverkets verksamhet och att besöken genomförs under arbetstid.

Tekniska föreskrifter för att förverkliga besöket

Tjänstens upprätthållare förbehåller sig rätten att inte godkänna experter till nätverket på basen av hennes/hans eller bakgrundsorganisationens tidigare verksamhet. Propaganda, hatretorik, inkorrekt uppträdande och presentation av kriminell verksamhet är förbjudet under lektionerna.