Exempel på besök

Ett kraftverk som värmemaskin

Fysik 2-kursen är på gång i Mårtendals gymnasium. Under förra lektionen gick man igenom hur en värmemaskin fungerar och under den här lektionen kommer man att fördjupa sig i hur kraftverket fungerar. Fram i klassen står en webkamera på stativ och på lärarens arbetsbord finns en konferensmikrofon. Pekka Karjalainen, utvecklingschef för Vanda Energikraftverk är på virtuellt besök vid läraren Sanna Lehtamos lektion.

Sanna Lehtamo

Besöket räcker omkring 30 minuter och under den tiden berättar Karjalainen, med hjälp av en PowerPoint-presentation, om bland annat processen att producera el vid Mårtendalens kraftverk och om kraftverkets verkningsgrad. Efter expertens presentation vill eleverna ivrigt fråga Karjalainen om speciellt framtidens energiformer.

– Jag tycker att besöket passar bra in i lektionen, eftersom man inom fysiken behandlar begrepp och modeller, vars funktionalitet behöver förklaras lite närmare. Under Fysik 2-kursens lektioner behandlade man värmemaskiner och den konkreta informationen som kraftverkets personal presenterade stöder bland annat lärobokens text och undervisning i värmemaskinens verksamhetsmodell, konstaterar Lehtamo.

Virtuaalivierailu

–    Jag skulle nog göra detta på nytt efter lite finslipning och jag kommer nog att utnyttja möjligheten i framtiden också. Vi får även information från utomstående aktörer att gymnasiet bör komma närmare bl.a. arbetslivet. Det virtuella besöket var även en inblick i arbetslivet och samtidigt studiehandledning, beskriver Lehtamo fördelarna med det virtuella lektionsbesöket.

Vantaan_energia