Expertnätverk – vad är det?

Information om arbetslivet för högstadiet och andra stadiet!

Expertnätverket är en webbtjänst, där lärare i högstadiet och andra stadiet kan söka efter och kontakta experter inom önskat område. På överenskommen tid gör experten ett virtuellt besök till klassrummet, berättar om ämnet utgående från sitt eget arbete och sina egna erfarenheter, och svarar på studerandens frågor.

På ett behändigt sätt tillför ett expertbesök ny information, nya synvinklar och diskussionsämnen till lektionen. Via nätet kan ett besök på 20-60 minuter förverkligas på ett smärtfritt, effektivt och ekologiskt sätt. Det är avgiftsfritt att använda Expertnätverket.Etävierailu

Syftet är att öka ungdomars medvetenhet om arbetslivet

Ungdomar upplever att skolan och arbetslivet som följer är två skilda helheter. Man ser inte kontakten mellan läroämnena och det konkreta arbetet. Ungdomar söker stöd i att möta arbetslivet redan under skoltiden. Studerande saknar stöd från hela undervisningspersonalen, inte enbart från studiehandledarna.

Med hjälp av virtuella expertbesök är det möjligt att fästa läroämnenas teman till olika kunskapsområden inom arbetslivet. Under besöket berättar experten om ifrågavarande ämne utgående från sitt arbete och sin expertis, och fördjupar på så sätt kunskapen från läroböckerna. Under besöken får ungdomarna också värdefull information om möjligheter till vidareutbildning.

Målsättningen är en öppen studiemiljö

Expertnätverkets syfte är att öppna klassrummets dörr: vidga lärmiljön och öka studerandes aktiva interaktion med den omgivande miljön.

Genom nätverket kan studerande på ett konkret sätt se hur nätet ger möjligheter till informationsförmedling, interaktivitet och formande av nätverk. När studerande interagerar med både andra studerande, lärare och experter, får hennes/hans frågor och åsikter alternativa lösningsmodeller och nya synvinklar.

Lärare, du bör registrera dig på sidan för att kunna se experternas kontaktuppgifter. Via framsidans sökfunktion finner du alla experter som är med.

Expert, anmäl dig till Expertnätverket och dela ditt kunnande med ungdomarna! Mera information om hur det är att vara virtuell expert hittar du på sidan Att förverkliga besöket.

Expertnätverket är en gratis nättjänst som koordineras av Ekonomiska Informationsbyrån TAT.