Instruktioner till läraren

1. Före besöket

 • Logga in i tjänsten och bläddra bland korten i expertregistret. När du hittat en lämplig expert, kontakta henne/honom och kom överens om datumet för besöket. Specificera vilket tema du vill att experten ska tala om.
 • Bjud in experten till besöket via e-post. Skriv in i meddelandet adressen till det virtuella rummet för besöket och kopiera instruktionerna till experten. Adressen fungerar som en länk till inloggningssidan för videokonferensprogrammet.
 • Testa att förbindelsen med experten fungerar före besöket, senast under rasten före lektionen i fråga. Be experten skicka i förväg det material hon/han eventuellt vill visa, och ladda ner det inför besöket.
 • Förbered besöket tillsammans med de studerande. Hitta på frågor och bekanta er med experten eller företaget på förhand. Ifall möjligt, ordna klassens sittordning på så sätt att alla studerande syns i kameran. Konferensmikrofonen fungerar bra på ungefär tre meters avstånd. Samla alltså de studerande nära kameran och mikrofonen.
 • Eventuell extern utrustning (mikrofon, kamera) bör vara kopplade till datorn innan inloggning i rummet.

2. Etablering av förbindelsen (Adobe Connect)

 • Logga in till det virtuella rummet med dina egna lösen. Login = e-postadress, Password = lösenord –> Enter Room –> Start Meeting.
 • Testa först ljudet. Välj från den övre menyn Meeting –> Audio Setup Wizard. Gå vidare genom att klicka på Next: 1. Play Sound (kontrollera att ljudet hörs från högtalarna) 2. Välj från pull down–menyn den mikrofon du använder. 3. Record (banda ditt eget tal), Stop (stanna bandningen) och Play recording (lyssna på inbandningen). 4. Test silence (testa bakgrundsbruset genom att vara tyst). Genom att välja Finish avslutar du testet.
 • Installera Add In -tillägget när programmet föreslår det. Add In påverkar bilden, ljudet och hur du delar filer.

kirjautuminen Adobe Connectiin

3. Under besöket (Adobe Connect)

 • Efter inloggningen finns du i rummet för videokonferensen. Från deltagarlista-poden (kolla fönstret ovan) ser du de övriga deltagarna, vanligtvis endast läraren (Host) och experten. Experten loggar in i rummet som en gäst, och då ber han läraren (Host) om tillstånd att få komma in i rummet. I rutans nedre högre kant uppstår då en liten ruta, och läraren ska välja Accept.
 • Ge experten tillstånd att dela ljud. Tillståndet ger du från deltagarlistan, alternativet hittas genom att föra kursorn på expertens namn (Make Presenter). En presenter har automatiskt rätt att tala, visa sin egen bild och visa dokument eller PowerPoint presentationer. En deltagare (participant) kan endast lyssna, titta och skriva i chatten, ifall läraren inte skilt ger tillstånd till de övriga funktionerna.
 • Sätt på mikrofonen när presentationen börjar genom att klicka på ikonen i övre menyn. Ikonen blir grön när mikrofonen är aktiverad.

Adobe Connect -symbolit

 • Sätt på webbkameran genom att klicka på ikonen (som också blir grön) eller på Start my webcam som hittas i bild- och ljudpoden. Ifall datorn begär tillstånd till att använda kameran bör du välja Allow. I bild- och ljudverktyget uppstår en bild för förhandsgranskning (Preview) så att du kan kontrollera om t.ex. ljuset är tillräckligt för en tydlig bild. Etablera den egentliga förbindelsen genom att klicka på Start sharing. Stanna bilden om förbindelsen är hackig. För kursorn till bild- och ljudpodens nedre högra hörn där du hittar en paus-knapp. Genom att klicka på den får du en stillbild på dig själv.
 • När alla tre ikoner är gröna kan du tala, lyssna och visa videobild från klassen.
 • I Adobe Connect kan du dela bilder, ljudfiler och PowerPoint presentationer. Med hjälp av Share-verktyget kan du också göra din dators skrivbord synligt för andra.
 • Kontrollera på förhand om experten vill visa bilder eller andra filer som stöd för sin presentation. Bygg på förhand upp också en layout med en Share-pod. En sådan hittar du från Sharing–mellanbladet (hittas från fönstrets högra kant). Öppna i poden färdigt det material som experten skickat, på det sättet går det inte åt tid från själva besöket till att ladda ner filen. Experten kan även ladda upp under besökets gång med Share My Screen–funktionen.
 • Bredvid Share My Screen–texten, under triangeln hittas alternativen för att dela filer.
 • I Adobe Connect kan du
 • Dela ditt eget skrivbord
 • Visa filer från din egen dator
 • Använda Smartboarden.
 • Filer som nyligen delats hittas under rubriken Recently Shared. Där hittar också experten det material som du fört till Share-poden inför besöket.
 • OBS! Share my Document–funktionen hittar inte Word- eller Excel-dokument från datorn. Ifall experten vill visa ett Word-dokument måste det först sparas i PDF-format eller öppnas på arbetsbordet och sedan göra arbetsbordet synligt för andra -> Share My Screen. Filformat som går att dela är PowerPoint (.pptja .pptx), PDF-filer, bilder (.png och .jpeg) samt ljud- och videofiler (.mp3 och .flv).

4. Att avsluta besöket

 • Du kan avsluta videokonferensen genom att från den övre menyn välja Meeting -> End Meeting. När programmets administratör stänger programmet faller alla deltagare automatiskt ut ur rummet.
 • Kom ihåg att tacka experten för besöket efteråt.