Instruktioner

På denna sida hittas både tekniska och praktiska råd för förverkligandet av de virtuella expert- och företagsbesöken. I sidmenyn finns instruktioner för lärare och experter. Den tekniska utrustning som behövs för besöken hittas nedan.

Expertnätverket använder sig för tillfället av Adobe Connect -webbkonferenssystemet. Det kan även vara något annat videokonferenssystem, som till exempel Skype eller Google Hangout. Streamingtjänster som Facebook Live eller Periscope erbjuder också nya möjligheter. Det är i första hand lärarens ansvar att skaffa ett mötesrum inför det virtuella besöket.

Teknisk utrustning

Experten behöver en dator med tillgång till internet, webbkamera och mikrofon. Ett headset är lätt att använda. Kameran kan vara en extern webbkamera eller inbyggd i den bärbara datorn.

Klassrummet bör vara utrustad med dator, webbkamera och konferensmikrofon. Extern utrustning som kopplas in via USB-port fungerar bäst. I klassrummet projiceras videobilden på en vit duk, medan experten ser på sin egen skärm de studerande hon/han samtalar med.

Webkamera ja konferenssimikrofoni