Instruktioner till experten

1. Före besöket

 • När du registrerat dig som en expert har de lärare som loggat in i tjänsten tillgång till expertkorten där dina kontaktuppgifter hittas. Läraren kontaktar dig, föreslår tidpunkt för besöket och berättar om lektionens tema.
 • Planera stommen för besöket tillsammans med läraren. Tanken är att besöket ska vara koncist, men samtidigt ömsesidigt – båda parterna ger och får.
 • Läraren skickar dig en inbjudan via e-post. Genom att klicka på länken som finns i meddelandet kommer du till inloggningssidan för videokonferens-programmet.
 • Testa att förbindelsen till läraren fungerar innan besöket, senast på rasten före lektionen i fråga. Ifall möjligt kan du skicka materialet som du vill presentera på förhand, läraren kan då ladda ner materialet färdigt inför besöket.
 • Anslut kringutrustningen (extern USB-utrustning) till datorn innan du loggar in i rummet. Ifall du under besökets gång vill visa någon webbsida ska du öppna den så att den finns i bakgrunden. Stäng alla andra program och fönster på ditt skrivbord.

2. Anslutning och inloggning (Adobe Connect)

 • Logga in i rummet för videokonferensen som gäst (Enter as a Guest) med ditt eget namn –> Enter Room. Vänta en stund medan systemet frågar lov av den som ordnat konferensen för att släppa in en gäst i rummet.
 • Testa först ljudet. Välj från den övre menyn Meeting –> Audio Setup Wizard. Gå vidare genom att klicka på Next: 1. Play Sound (kontrollera att ljudet hörs från högtalarna). 2. Välj från pull down–menyn den mikrofon du använder 3. Record (banda ditt eget tal), Stop (stanna bandningen) och Play recording (lyssna till inbandningen). 4. Test Silence (testa bakgrundsbruset genom att vara tyst). Genom att klicka på Finish avslutar du testet.
 • Installera Add In–tillägget när programmet rekommenderar det. Add in påverkar ljudet, bilden och fildelningen.

Kirjautuminen Adobe Connectiin

3. Under besöket (Adobe Connect)

 • Efter att du loggat in finns du i rummet för videokonferensen. Från deltagarlistan (fönstret i bilden ovan) ser du besökets övriga deltagare. Vanligtvis är det endast läraren (Host) och experten som är närvarande. ”Presentern” har automatiskt rätt att tala, visa sin egen bild och visa dokument eller PowerPoint–presentationer. En deltagare (participant) kan endast lyssna, titta och skriva i chatten, ifall läraren inte ger tillstånd till de övriga funktionerna.
 • Sätt på mikrofonen när presentationen börjar genom att klicka på ikonen i övre menyn. Ikonen blir grön när mikrofonen är på.
 • Sätt på webbkameran genom att klicka på kamera-ikonen (som också blir grön) eller på Start my webcam som du hittar i bild- och ljudpoden. Ifall datorn begär tillstånd för att använda kameran, välj Allow. I verktyget för bild och ljud uppstår då en bild för förhandsgranskning (Preview) där du kan kontrollera t.ex. om ljuset är tillräckligt för en tydlig bild. Etablera den egentliga förbindelsen genom att välja Start Sharing. Stanna bilden ifall förbindelsen är dålig. För kursorn till nedre högre kanten av bild- och ljudpoden där du hittar en paus-knapp. Genom att klicka på den får du en stillbild av dig själv.
 • När alla tre ikonerna är gröna kan du prata, lyssna och visa din bild.
 • I Adobe Connect kan du visa bilder, dela ljudfiler och PowerPoint presentationer. Med hjälp av Share-verktyget kan du även göra ditt eget skrivbord synligt för andra.
 • Ifall du skickat materialet åt läraren i förväg så kan hon/han öppna den färdigt i Share-poden. På det sättet går det inte åt tid från själva besöket till att ladda ner filen, något som ibland kan gå långsamt. Du kan dock ladda filen även under själva besöket med hjälp av Share My Screen–funktionen.
 • Bredvid Share My Screen–texten, under triangeln, hittar du alternativen för det du vill dela.
 • I Adobe Connect kan du

  – Dela ditt skrivbord
  – Visa filer från din egen dator
  – Använda Smartboarden

Filer du nyligen delat hittas under rubriken Recently Shared, därifrån hittar du också materialet som läraren inför besöket fört till Share-poden.

OBS! Share my Document–alternativet hittar inte Word- eller Excel-dokument från datorn. Ifall experten vill visa ett Word-dokument, bör det först sparas i PDF-format eller alternativt öppna det på skrivbordet och sedan dela arbetsbordet så att de andra ser det -> Share My Screen. Filformat som går att dela är PowerPoint (.pptja .pptx), PDF-filer, bilder (.png och .jpeg) och ljud- och videofiler (.mp3 och .flv).

 • När du vill dela en fil som hittas på din dator, välj Share Document och efter det Browse My Computer… Välj rätt fil och klicka på Öppna. Ju större filen är desto längre tar det att ladda upp den. I rutans nedre hörn kan du röra dig mellan filens olika sidor och i övre högra hörnet kan du avsluta fildelningen (Stop Sharing).

4. Att avsluta besöket

 • Du kan avsluta videosamtalet genom att välja Meeting –> Exit Adobe Connect från den övre menyn. Genom att välja det lämnar du rummet. När programmets upprätthållare (läraren) stänger programmet faller alla deltagare automatiskt ut ur rummet.