Till experten

Ekonomiska Informationsbyrån TAT bjuder in experter från näringslivet, industrin, universitet, högskolor, organisationer, politiken och administrationen för att delta i undervisningen och dela med sig av erfarenheter och expertis under lektioner i grundskolan åk 7-9, i yrkesläroanstalter och gymnasiet.

Experten kan vara vem som helst: en grupp, ett samfund eller en privatperson, oavsett bransch eller arbetsuppgift. Syftet är att lektionerna ska innehålla information som inte hittas i läroböckerna: aktuella forskningsresultat och information om hur en teori fungerar i praktiken. När experten blir en del av nätverket skall hon/han koppla sin expertis till läroplanens ämnesområden, vilket gör det lättare för läraren att hitta en expert vars kunskap tangerar hennes/hans läroämne.

Via nätet är det lätt att förverkliga ett besök på 20-60 minuter på ett effektivt och ekologiskt sätt. För det virtuella besöket behöver experten endast ha tillgång till dator, internetanslutning, webbkamera och headset.

Att bli en del av nätverket visar att organisationen vill investera i framtiden och vara en del av det samhällsansvariga arbete som ökar ungdomarnas kännedom om arbetslivet. Nätverket kan utnyttjas för att rekrytera ungdomar till fortsatta studier eller arbetslivet. Via besöken får organisationerna och experterna positiv synlighet, men också en möjlighet att berätta om sina framtida behov av arbetskraft. Organisationer som lyssnar och diskuterar med ungdomarna i ett tidigt skede vinner i tävlingen om kunniga arbetstagare.

Expert, registrera dig!

Hur genomförs ett virtuellt besök?

Asiantuntijahaku